Công việc cho các bạn sử dụng được CAD. Thiết kế, đứng máy tại xưởng cơ khí. Lương 25 - 30 man tại Saitama. Chế độ như người Nhật đang làm tại công ty. Yêu cầu tiếng Nhật từ N3 trở lên. Chi tiết inbox trực tiếp