Cần 2 bạn chuyển visa đi làm tại xưởng sản thực phẩm. Địa điểm làm việc: Yokohama, saitama. Lương từ 18 man. Được hỗ trợ như người Nhật đang làm tại công ty. Phỏng vấn ngày 5/2. Chi tiết inbox trực tiếp