Cần 2 bạn chuyển Visa làm nhà hàng trong khách sạn. Địa điểm làm việc: Tokyo ( Ga Shibakoen). Lương từ 18,5 - 30 man. Hình thức tuyển dụng: Nhân viên chính thức, chế độ như người Nhật tại công ty. Chi tiết inbox trực tiếp.