THỜI GIAN KO CÒN NHIỀU CHO CÁC BẠN THÁNG 3 TỐT NGHIỆP MÀ VẪN CHƯA CÓ CÔNG TY NHẬN.

Hiện tại công ty đang chuyển visa từ du học sinh sang visa đi làm cho các đơn hàng:
➡ Nhà hàng, khách sạn
➡ Xưởng cơ khí , kỹ thuật
➡ Phiên dịch.
➡ Văn phòng.
➡ Siêu thị.
➡ ….