Lịch tổ chức 面接会 trong tháng 2 tại Tokyo
Ngày26,28 tháng 2
Hình thức tuyển dụng nhân viên chính thức ( 正社員) 
Phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng-->Nhận kết quả trúng tuyển--> Làm thủ tục chuyển đổi visa--> Nhận kết quả đỗ visa--> Làm hợp đồng chính thức với công ty.
Các đơn hàng tham gia tuyển dụng: 
 Nhà hàng, khách sạn
 Xưởng cơ khí , kỹ thuật 
 Phiên dịch.
 Văn phòng.
 Siêu thị. 
 ….