XƯỞNG CƠ KHÍ(công việc khá vất)
⭐️⭐️Nội dung công việc: Làm tại xưởng sản xuất kim loại
⭐️⭐️Địa điểm làm việc: Yamanashi
⭐️⭐️Thời gian làm việc: 8:45-17:45
⭐️⭐️Lương: 20 – 23 man
⭐️⭐️Yêu cầu: Chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Tiếng Nhật từ N3 trở lên. Chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí..
⭐️⭐️Được hỗ trợ phí đi lại, các loại bảo hiểm, tăng lương và thưởng
----------------------------------
 HỆ THỐNG NHÀ HÀNG THỊT NƯỚNG
⭐️⭐️Nội dung công việc: Làm tại hệ thống quán thịt nướng
⭐️⭐️Địa điểm làm việc: Quanh Tokyo
⭐️⭐️Thời gian làm việc: 14:00 – 24:00
⭐️⭐️Lương: Từ 24 man
⭐️⭐️Yêu cầu: Chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Tiếng Nhật từ N3 trở lên và có kinh nghiệm làm quán
⭐️⭐️Được hỗ trợ phí đi lại, các loại bảo hiểm, tăng lương và thưởng
------------------------------------