Chỉ tuyển Nữ
⭐️⭐️Nội dung công việc: Quản lý, hướng dẫn và phiên dịch tại xưởng sản xuất kim loại
⭐️⭐️Địa điểm làm việc: Tỉnh Kobe
⭐️⭐️Thời gian làm việc: 9:00 – 18:00
⭐️⭐️Lương: Từ 20 man
⭐️⭐️Yêu cầu: Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc,tiếng Nhật từ N2 trở lên
⭐️⭐️Được hỗ trợ phí đi lại, các loại bảo hiểm, tăng lương và thưởng
--------------------------------
⭐️⭐️Nội dung công việc: Làm tại công ty thiết kế nội thất
⭐️⭐️Địa điểm làm việc: Tỉnh Osaka
⭐️⭐️Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
⭐️⭐️Lương: Từ 20 man
⭐️⭐️Yêu cầu: Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc. Tiếng Nhật từ N2 trở lên
⭐️⭐️Được hỗ trợ phí đi lại, các loại bảo hiểm, tăng lương và thưởng
------------------------------------