----- HOT HOT HOT -----
ĐƠN HÀNG TUYỂN 正社員
Công việc liên quan đến lắp đặt các cơ sở sản xuất điện mặt trời
- Địa điểm làm việc: Chiba
- Thời gian làm việc: 9:00 – 18:00
- Lương: 18 – 25 man
- Yêu cầu: Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

- Tiếng Nhật từ N3
- Được hỗ trợ phí đi lại, các loại bảo hiểm, tăng lương và thưởng theo năng lực
- Chi tiết inbox trực tiếp