Xưởng Cơ khí mạ nhôm 
Cần gấp 10 bạn nam .
Ngành Điện cơ khí , cơ khí- kĩ thuật bijinesu...
Làm ở : Osaka 
nội dung cv: Đưng vận hành máy , sửa chữa bảo trì thiết bị 
lương tháng : 月給 18万円~残業 up 25% từ 20-40 時間
Yêu cầu: 日本語N3-N4
Có hỗ trợ bảo hiểm- nhà ở - đi lại
働く時間: thứ 2-thứ 6 / 8:00-17:00 
yêu câu bằng cấp ; đại học cao đẳng senmon , senmon săp ra trường ok 

Lhe:08097372692