-Nội dung công việc: Làm tại xưởng phân loại rác công nghiệp
-Địa điểm làm việc: ibaraki
-Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00
-Lương: Từ 18 man + làm thêm
-Yêu cầu: Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.
-Được hỗ trợ phí đi lại, các loại bảo hiểm, tăng lương và thưởng