Nội dung công việc:Quản lý quán chuyên về thịt lợn nướng
Địa điểm làm việc:Aichi
Thời gian làm việc: 11:30 – 23:30
Lương: 19 – 24 man
Yêu cầu: Chuyên ngành kinh tế, kế toán, khách sạn, các bằng cử nhân....
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thưởng