Nội dung công việc:Quản lý hệ thống quán mỳ quanh tokyo
Địa điểm làm việc:SHINAGAWA
Thời gian làm việc: 9:30 – 23:30 / 9h/ngày
Lương: 23 – 26 man
Yêu cầu: Chuyên ngành kinh tế, kế toán, khách sạn, các bằng cử nhân....
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thưởng