Call Now: 03-6206-8178

就職、ビザ、ベトナム人、Tìm việc,Chuyển đổi visa, Chuyên tư vấn Visa-Asia-Group

cont@asia-now.net

Liên hệ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Tập đoàn Châu Á.

Để gửi các vấn đề bạn quan tâm vui lòng điền thông tin cần thiết vào mẫu dưới đây. Trong trường hợp bạn muốn tham gia ứng tuyển việc làm vui lòng ghi rõ mã Công việc mà bạn quan tâm trong mục Chi tiết ứng tuyển. cảm ơn bạn đã gửi.

※ Lưu ý: Gần đây, thường xảy ra rằng e-mail từ công ty chúng tôi cho khách hàng được sắp xếp vào thư rác. Khách hàng muốn nhận thư từ công ty chúng tôi, vui lòng kiểm tra thư rác.