Call Now: 03-6206-8178

就職、ビザ、ベトナム人、Tìm việc,Chuyển đổi visa, Chuyên tư vấn Visa-Asia-Group

cont@asia-now.net

TÊN GAToà Nhà Gần Ga:中板橋
Địa chỉ: 東京都板橋区弥生町72-9
Giá Thuê: 43,800 yên/người/tháng
Gần ga: 中板橋 8 phút đi bộ. 大山 14 phút đi bộ
Số phòng: 302,304,306,307,309
Tình Trạng
Kiểu phòng
Phí Dịch Vụ
Tiền Đặt Cọc
Còn trống
Ở đơn 1 người
10,000 yên
23,000 yên

Toà Nhà Gần Ga:入谷
Địa chỉ: 東京都台東区竜泉1-26-2
Giá Thuê: 51,900yên/người/tháng
Gần ga: Cách ga 入谷 6 phút đi bộ
Số phòng: 204
Tình Trạng
Kiểu phòng
Phí Dịch Vụ
Tiền Đặt Cọc
Còn trống
Ở đơn 1 người
10,000 yên
23,000 yên

Toà Nhà Gần Ga:入谷
Địa chỉ: 東京都台東区竜泉1-26-2
Giá Thuê: 53,700yên/ người/ tháng
Gần ga: Cách ga 入谷 6 phút đi bộ
Số phòng: 211
Tình Trạng
Kiểu phòng
Phí Dịch Vụ
Tiền Đặt Cọc
Còn trống
Ở đơn 1 người
10,000 yên
23,000 yên

Toà Nhà Gần Ga:入谷
Địa chỉ: 東京都台東区竜泉1-26-2
Giá Thuê: 53,700 yên/ người/ tháng
Gần ga: Cách ga 入谷 6 phút đi bộ
Số phòng: 202,203,205,207,208
Tình Trạng
Kiểu phòng
Phí Dịch Vụ
Tiền Đặt Cọc
Còn trống
Ở đơn 1 người
10,000 yên
23,000 yên

Toà Nhà Gần Ga:入谷
Địa chỉ: 東京都台東区北上野2-25-7
Giá Thuê: 60,000 yên/ người/ tháng
Gần ga: Cách ga 入谷 4 phút đi bộ. 上野 14 phút
Số phòng: 203,205
Tình Trạng
Kiểu phòng
Phí Dịch Vụ
Tiền Đặt Cọc
Còn trống
Ở đơn 1 người
10,000 yên
23,000 yên