Call Now: 03-6206-8178

就職、ビザ、ベトナム人、Tìm việc,Chuyển đổi visa, Chuyên tư vấn Visa-Asia-Group

cont@asia-now.net

Mã CV :

Nghành Nghề :
Nhân viên quản lý của nhà hàng sushi

Ngày đăng :
07-12-2018

Công Việc :
Các công việc trong Nhà hàng Sushi

Địa Điểm :
Oitaki cho, Chiba ken

Giờ Làm Việc :
10:00-21:00

Lương :
20-25万円

Ngoại Ngữ :
Giao tiếp hàng ngày - OK

Yêu Cầu :
Tốt nghiệp Cao đẳng- Đại học tại Việt Nam hoặc senmon ở Nhật.

Ghi Chú :
Bảo hiểm lao động Bảo hiểm tai nạn lao động của nhân viên Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm nhân viên

Liên Hệ :
09065350046 - Tuyen

Mã CV :

Nghành Nghề :
Khách sạn

Ngày đăng :
26-01-2019

Công Việc :
食品工場に手ベトナム人実習生と協働・教育・通訳・生活サポ-とを行います

Địa Điểm :
Okayama

Giờ Làm Việc :
8h30-17h30

Lương :
19万円

Ngoại Ngữ :
N2

Yêu Cầu :
Tốt nghiệp Cao đẳng- Đại học tại Việt Nam hoặc senmon ở Nhật.

Ghi Chú :
Bảo hiểm, thuế theo quy định của pháp luật hiện tại.

Liên Hệ :
090-3504-6636 ( Minh )

Mã CV :

Nghành Nghề :
Nhà xưởng

Ngày đăng :
26-01-2019

Công Việc :
Chúng tôi sẽ nhắm đến giám sát hiện trường trong tương lai, chủ yếu tập trung vào việc tạo ra bản vẽ thiết kế bằng CAD của đường ống cấp nước, v.v.

Địa Điểm :
Osaka

Giờ Làm Việc :
9:00-18:00

Lương :
20万

Ngoại Ngữ :
Tiếng Nhật giao tiếp

Yêu Cầu :
Tốt nghiệp Cao đẳng- Đại học tại Việt Nam hoặc senmon ở Nhật.

Ghi Chú :
Bảo hiểm, thuế theo quy định của pháp luật hiện tại.

Liên Hệ :
090-3504-6636 ( Minh )

Mã CV :

Nghành Nghề :
Xưởng

Ngày đăng :
26-01-2019

Công Việc :
Trong tuyển dụng những người đã học điện và điện tử, bạn sẽ chịu trách nhiệm tạo ra các bản vẽ bố trí, công việc nối dây, lắp đặt các mối quan tâm khác nhau

Địa Điểm :
Osaka

Giờ Làm Việc :
9:00-18:00

Lương :
18万

Ngoại Ngữ :
Tiếng Nhật giao tiếp

Yêu Cầu :
Tốt nghiệp Cao đẳng- Đại học tại Việt Nam hoặc senmon ở Nhật.

Ghi Chú :
Bảo hiểm, thuế theo quy định của pháp luật hiện tại.

Liên Hệ :
090-3504-6636 ( Minh )

Mã CV :

Nghành Nghề :
Xưởng bánh kẹo

Ngày đăng :
26-01-2019

Công Việc :
Chúng tôi sẽ cung cấp thông dịch viên, hướng dẫn công việc và hỗ trợ sinh hoạt cho người Việt Nam và Đài Loan đến thăm Nhật Bản bằng thực tập

Địa Điểm :
Osaka

Giờ Làm Việc :
Làm theo lịch công ty. Tuần 5 ngày.

Lương :
20万

Ngoại Ngữ :
N2

Yêu Cầu :
Tốt nghiệp Cao đẳng- Đại học tại Việt Nam hoặc senmon ở Nhật.

Ghi Chú :
Bảo hiểm, thuế theo quy định của pháp luật hiện tại.

Liên Hệ :
090-3504-6636 ( Minh )

Mã CV :

Nghành Nghề :
Quán

Ngày đăng :
26-01-2019

Công Việc :
Chúng tôi sẽ nhắm đến người quản lý cửa hàng chủ yếu cho khách sạn

Địa Điểm :
Nara

Giờ Làm Việc :
Làm theo lịch công ty. Tuần 5 ngày.

Lương :
21万

Ngoại Ngữ :
Tiếng Nhật giao tiếp

Yêu Cầu :
Tốt nghiệp Cao đẳng- Đại học tại Việt Nam hoặc senmon ở Nhật.

Ghi Chú :
Bảo hiểm, thuế theo quy định của pháp luật hiện tại.

Liên Hệ :
090-3504-6636 ( Minh )