sokai miễn phí , tiếng nghe hiểu là ok

Chỉ tuyển các bạn ở gần ga, có xe đạp càng tốt