sokai miễn phí , tiếng nghe hiểu tốt ( N4 trở lên ).

PHỎNG VẤN THỨ 6 ( 4/12) tuần này lúc 16:00 tại tầng 8 cty trên Akihabara .