Kí túc không mất tiền đầu vào, hợp đồng nhanh gọn, có thể vào ở luôn ở ghép Cách ga Okachimachi 5 phút đi bộ

Con trai 25000 chưa có điện nước ga. Nữ 30000 đã bao gồm đầy đủ điện nước ga, Internet .
Hiện tại phòng nam con thiếu 1 người, nữ thiếu 2 người

Xuan Trang 090 4209 5867

ボウシ