Cần tuyển 10 bạn làm quán

Địa điểm: Tokyo

Lương: 1100//h

Nội dung công việc: ホールやキッチン

Thời gian: 17:00-24:00. Tuần làm 3-4 buổi

Chi tiết liên hệ: 08096761188

PHAN THAI VUONG