tuyen nhat vien chinh thuc

cong viec lam quan

(yeu cau tieng giao tiep)

luong 18 man

(8 co ho tro tau)

dia diem tai tokyo 

lien he : phi 09068020322