Visa đầu tư kinh doanh hay còn được gọi là visa giám đốc là tư cách lưu trú của nhà quản lý trị doanh nghiệp người nước ngoài ở Nhật (ví dụ: CEO, giám đốc, người giám sát, trưởng phòng,  giám đốc nhà máy, quản lý cửa hàng…v..v). Trong trường hợp là công ty nước ngoài mở rộng kinh doanh sang Nhật Bản, thì tư cách lưu trú của người tham gia kinh doanh như  giám đốc hay người quản lý của công ty con cần phải là đầu tư kinh doanh (投資経営ビザ)

Thời hạn lưu trú của visa đầu tư kinh doanh được quy định thành 4 loại là: 5 năm; 3 năm; 1 năm hoặc 3 tháng

Để được cấp visa đầu tư kinh doanh thì người xin cấp cần phải tuân thủ theo các điều kiện cần thiết sau đây:

 • Trường hợp người xin cấp visa là người sẽ bắt đầu một dự án kinh doanh hoặc giao dịch thương mại tại thị trường Nhật Bản
  + Phải đảm bảo cơ sở vật chất cần thiết cho mục đích kinh doanh (văn phòng/ trụ sở chính công ty/ nơi kinh doanh) ở Nhật Bản.
  + Là cơ sở kinh doanh có quy mô hoạt động không chỉ có người quản lý, mà ít nhất phải có trên 2 người là nhân viên chính thức của công ty và đang sinh sống tại Nhật (có thể là: người Nhật, người có tư cách vĩnh trú, người có vợ/chồng là người Nhật, người có vợ/chồng có tư cách vĩnh trú, người đang định cư…v.v.)
 • Trường hợp người xin cấp visa là người nước ngoài (kể cả đã có pháp nhân ở ngoài nước Nhật) đã có hoạt động kinh doanh, hay là đang tham gia vào việc quản lý kinh doanh, hay kinh doanh dự án mà đã đầu tư vào, hay làm giao dịch thương mại tại Nhật; hoặc là người tham gia hoạt động kinh doanh thay cho người nước ngoài mà đang đầu tư vào các dự án kinh doanh tại Nhật, hay là người sẽ tham gia quản lý kinh doanh:
  + Cơ sở kinh doanh phải ở tại Nhật Bản
  + Là cơ sở kinh doanh có quy mô hoạt động không chỉ có người quản lý, mà ít nhất phải có trên 2 người là nhân viên chính thức của công ty và đang sinh sống tại Nhật (có thể là: người Nhật, người có tư cách vĩnh trú, người có vợ/chồng là người Nhật, người có vợ/chồng có tư cách vĩnh trú, người đang định cư…v.v.)
 • Trường hợp người xin cấp visa là người tham gia quản lý kinh doanh hay giao dịch thương mại tại Nhật
  + Phải là người có trên 3 năm kinh nghiệm về việc quản lý hoặc kinh doanh (bao gồm cả thời gian học tập tại trường chuyên ngành có liên quan đến quản lý hay kinh doanh)
  + Tiền lương nhận được phải từ ngang bằng trở lên đối với tiền lương của người Nhật trong trường hợp có người Nhật tham gia làm việc cùng

Theo nguyên tắc phải có từ 2 người trở lên là nhân viên chính thức của công ty, nhưng đối với trường hợp mới bắt đầu kinh doanh, nếu có vốn đầu tư cả năm trên 500 vạn yên (số tiền đủ để trả lương cho nhân viên trong khoảng hai năm) thì cho dù công ty đang chỉ có một mình bạn mà chưa có đủ từ 2 nhân viên trở lên thì cũng sẽ có khả năng được thông qua