CƠ HỘI KO THỂ TỐT HƠN CHO NHỮNG BAN THÁNG 3 RA TRƯỜNG MÀ CHƯA CÓ 内定.
1
MÃ CV: 9435
Công việc làm quán hệ thống
Nội dung công việc: Làm tại hệ thống quán Izakaya. Hỗ trợ bếp, bồi bàn và qản lý Arubaito...
Địa điểm làm việc: Quanh Tokyo
Thời gian làm việc: 9:00 – 22:30 (シフト) 
Lương: Từ 20 man
Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học tại Việt Nam hoặc senmon, đại học tại Nhật chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, du lịch, marketing, phiên dịch... .Tiếng Nhật Từ N3 trở lên
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thường hàng năm.
2
MÃ CV: 9433
Công việc tuyển những bạn đã từng học về CAD
Nội dung công việc: Thiết kế, tạo bạn vẽ bộ phận ÔTÔ. Công việc điều khiển máy
Địa điểm làm việc: Tỉnh Gifu, Chiba (Ga Nishi funabashi)
Thời gian làm việc: 8:30~17:00 
Lương: 16 – 27 man
Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học tại Việt Nam hoặc senmon, đại học tại Nhật chuyên ngành liên quan đến CAD, cơ khí....Tiếng Nhật N3
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thường hàng năm 
3
MÃ CV: 9432
CHỈ NHẬN BẰNG ĐẠI HỌC
Nội dung công việc: Quản lý, hướng dẫn và giám sát tu nghiệp sinh. Tùy theo yêu cầu của khách hàng, Sản xuất các sản phẩm thép có cấu trúc bằng thép. Ngoài ra còn có khí hàn.
Địa điểm làm việc: Chiba (Ga shimosa - kozaki)
Thời gian làm việc: 8:30~17:30.
Lương: 250 – 300 man/ Năm. 
Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học tại Việt Nam hoặc đại học tại Nhật. Tiếng Nhật Từ N2
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thường hàng năm