Mã CV : 9389
Nghành Nghề : Bán hàng
Nội Dung Công Việc : Bán hàng mỹ phẩm (thương hiệu nổi tiếng)
Địa Điểm Làm Việc : Osaka, Kyoto
Thời Gian Làm Việc : Theo lịch
Lương Dự Kiến : Từ 1300/h
Trình Độ Tiếng nhật : N2
Yêu Cầu :Tốt nghiệp cao đẳng,đại học ở việt nam chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh,…
Ghi Chú : Được hỗ trợ đi lại, có thưởng
2
Mã CV : 8961
Nghành Nghề : Quán ăn
Nội Dung Công Việc : Làm bếp, phục vụ, dạy việc cho Arubaito
Địa Điểm Làm Việc : Gifu
Thời Gian Làm Việc : 18:00~01:00
Lương Dự Kiến : Từ 18~20m
Trình Độ tiếng nhật : Giao tiếp cơ bản (N3)
Yêu Cầu : Tốt nghiệp senmon tại NHật hoặc cao đẳng, đại học tại Việt NAm ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh,...
Ghi Chú : Được hỗ trợ đi lại, ăn uống (FREE), thưởng hàng năm, bảo hiểm xã hội
3
Mã CV : 8814
Nghành Nghề : Bán hàng
Nội Dung Công Việc : Bán hàng, thông dịch tại cửa hàng bán điện thoại.
Địa Điểm Làm Việc : Osaka
Thời Gian Làm Việc : Theo lịch
Lương Dự Kiến : 1100y/h
Trình Độ tiếng nhật : Giao tiếp cơ bản (N3)
Yêu Cầu : Tốt nghiệp senmon tại NHật hoặc cao đẳng, đại học tại Việt NAm ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh,...
Ghi Chú : Hỗ trợ đi lại, các loại bảo hiểm

Liên hệ: 070-4211-3948