Tuyển 2 bạn nam hoặc nữ biết CAD làm đơn về cad ở himeji . Lương khởi điểm 21m ( công việc văn phòng ) trình độ tiếng tầm N3-N2 .