Đơn XƯỞNG NƯỚC NGỌT tại SAITAMA lương 16m~. Cty lớn, tỷ lệ đỗ VISA rất cao. YC N3. Hỗ trợ tàu, nhà ở, thưởng. LH inbox trực tiếp