JOB 1 Nội dung công việc: Đóng gói bao bì trái cây, hoa quả, kiểm tra chất lượng.
Địa điểm làm việc: Ga Fujimino (SAITAMA)
Thời gian làm việc: ① 10:00~19:00 ②11:00~20:00 
Lương: Từ 20 man
Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học tại Việt Nam hoặc đại học tại Nhật .Tiếng Nhật Từ N2 trở lên
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thường hàng năm. Chi tiết rõ hơn lúc phỏng vấn

JOB2 NVCT BÁNH DONUT
Nội dung công việc: Làm nhân viên trong nhà máy sản xuất bánh.
Địa điểm làm việc: NAGANO
Thời gian làm việc: ngày 8 tiếng, theo シフト 
Lương: Từ 16man đến 22man
Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học tại Việt Nam hoặc đại học tại Nhật .Tiếng Nhật Từ N3 N4 cũng OK miễn là nhanh nhẹn và chăm chỉ
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thường hàng năm. Chi tiết rõ hơn lúc phỏng vấn

JOB3 NVCT BÁNH DONUT
Nội dung công việc: Làm nhân viên trong nhà máy sản xuất bánh.
Địa điểm làm việc: NAGANO
Số lượng tuyển: 3 người
Thời gian làm việc: ngày 8 tiếng, theo シフト 
Lương: Từ 16man đến 22man
Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học tại Việt Nam hoặc đại học tại Nhật .Tiếng Nhật Từ N3 N4 cũng OK miễn là nhanh nhẹn và chăm chỉ
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thường hàng năm. Chi tiết rõ hơn lúc phỏng vấn

JOB3 NVCT NHÀ HÀNG SUSHI
Nội dung công việc: Shyain quán.
Địa điểm làm việc: Ga Takenotsuka - Tokyo
Số lượng tuyển: 3 người
Thời gian làm việc: 17:00~11:00, theo シフト 
Lương: Từ 23man đến 29man, Được hỗ trợ phí đi lại đến 2man
Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học tại Việt Nam hoặc đại học tại Nhật .Tiếng Nhật Từ N3 yêu cầu nhanh nhẹn và chăm chỉ
Được hỗ trợ phí đi lại đến 2man , bảo hiểm, tăng lương và thường hàng năm. Chi tiết rõ hơn lúc phỏng vấn