NHÀ ĐỘC QUYỀN CỦA CTY CÓ THỂ VÀO NHÀ NGAY 
Không tiền lễ 
Không tiền cọc 
Trả lại 1 tháng tiền nhà sau khi hết hợp đồng

Phòng ở ga 新小岩
 Bếp và phòng ngủ riêng
Tiền nhà 75600¥, 27m2
Nhà cách ga 7p-10p đi bộ.
 Đầu vào 15,6 man
 hết hạn hợp đồng trả lại 7 man