tuyển phiên dịch quản lí tu nghiệp sinh,lương khởi điểm 20m,tiếng nhật n2,địa điểm osaka,fukuyama,nagoya,
phỏng vấn ngay.