Quá nhiều công việc quá nhiều cơ hội.
Tư vấn giời thiệu việc làm- chỉ 正社員.
Đầy đủ các ngành nghề:
- Thương mại 貿易
- Bán hàng 販売
- Nhà hàng - quán ăn レストラン 飲食
- Khách sạn ホテル
- Công nghiệp 工事
- IT
- Nông nghiệp 農業
- Văn phòng 事務
Chúng tôi không có gì ngoài cơ hội dành cho tất cả các bạn. Với cơ hội của chúng tôi và sự nỗ lực của các bạn thì một công việc ổn định cho các bạn trên đất Nhật là điều đơn giản.

090-3504-6636