tuyển gấp 2 bạn làm tại nagoya 
ndcv: sản xuất và bán bánh kẹo trên toàn nước nhật
lương: khởi điểm 18m
hỗ trợ nhà ở,tăng lương,..
 
 liên hệ :08064645044