CÔNG VIỆC HOT CHO CÁC BẠN MUỐN LÀM PHIÊN DỊCH
Nội dung công việc: Phiên dịch và quản lý tu nghiệp sinh
Địa điểm làm việc: Tokyo (Ga Gotanda)
Thời gian làm việc: 9:00 – 18:00. Tuần 5 buổi
Lương cơ bản: Senmon từ 17 man, đại học từ 21 man, trên đại học từ 23 man
Yêu cầu: Chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, phiên dịch.. tiếng Nhật từ N2 trở lên
Được hỗ trợ nhà ở, phí đi lại, tăng lugư và thưởng năm 2 lần

Lh: 09092387897