Nội dung công việc: Làm tại xưởng sản xuất vật dụng xây dựng