Nội dung công việc: Hỗ trợ nấu ăn tại các cơ sở, quản lý Arubaito, quản lý cơ sở vật chất…