Nội dung công việc: Làm tại xưởng sơn ô tô
Địa điểm làm việc: Osaka
Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30
Lương: 17 – 24 man
Yêu cầu: Chuyên ngành kỹ thuật, điện, điện tử, ô tô, điện tử viễn thông, IT… Tiếng Nhật từ N3
Chế độ: Được mọi chế độ bảo hiểm xã hội của Nhật
Tăng lương và thưởng hàng năm