Nội dung công việc: Làm tại xưởng sản xuất linh kiện ốc vít..