Nội dung công việc: Làm tại hệ thống quán izakaya. Tương lại sẽ được đào tạo lên quản lý..
Địa điểm làm việc: Quanh Tokyo
Thời gian làm việc: 14:00~00:00 
Lương: 21 man
Yêu cầu: Chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, makerting, tài chính ngân hàng…Tiếng Nhật từ N3 trở lên
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thưởng năm 2 lần

LH: 09092387897