Nội dung công việc: Làm tại hệ thống quán Ramen
Địa điểm làm việc: Quanh Tokyo (Ga Shinagawa)
Thời gian làm việc: シフト
Lương: 20 – 27 man
Yêu cầu: Chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, makerting, tài chính ngân hàng…Tiếng Nhật từ N3 trở lên
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thưởng năm 2 lần
4