SỰ KHÁC NHAU GIỮA seishain va hakken
- Nhân viên phái cử nghĩa là gì?
Nhân viên phái cử là những thành viên của công ty phái cử, những thành viên đó được tuyển dụng vào các doanh nghiệp, các công ty với tư cách là nhân viên phái cử theo hợp đồng có thời hạn.
Hợp đồng tuyển dụng chỉ liên quan tới thành viên phái cử với công ty phái cử, không liên quan tới các doanh nghiệp hay công ty thứ 3. Đương nhiên, tiền lương cũng sẽ do công ty phái cử chi trả.
- Vậy sự khác nhau giữa nhân viên chính thức với nhân viên phái cử?
Khác biệt lớn nhất là sự tuyển dụng trực tiếp và không trức tiếp với công ty, doanh nghiệp.
Nhân viên chính thức trực tiếp kí hợp đồng với công ty, doanh nghiệp mình trực tiếp làm việc, theo đó, tiền lương hay trợ cấp cùng hoàn toàn do doanh nghiệp trực tiếp chi trả. Nhân viên phái cử thì kí hợp đồng với doanh nghiệp thông qua công ty phái cử, Nhiệm vụ, công việc, mệnh lệnh, chỉ thị… sẽ được giao thông qua người phụ trách của phía doanh nghiệp, còn các thủ tục liên quan tới tiền lương, bảo hiểm xã hội hoàn toàn do công ty phái cử phụ trách. Tóm lại về cơ bản, hợp đồng với công ty phái cử, Các doanh nghiệp mà làm việc tại đó, nhân viên phái cử liên hệ với nhau giống như 3 đỉnh của 1 tam giác đều.
.