--- Thông Tin Visa Khách Hàng ---
Chuyển Visa thông qua Haken mọi thứ đều dễ dàng nhưng đi làm kiểu như Baito, công việc hay bắp bên và đến lúc gia hạn Visa thì tạch chổng cổ ( Tại sao vẫn làm tại 1 công ty mà gia hạn lại ko được?) . Tiếp tục lại tìm công ty khác để xin visa. Vâng vâng rất nhiều thứ bất cập. 
P/s: Phan Vuong sẽ hoàn lại mọi thứ cho các bạn khi nhận Visa bên Phan Vuong mà gia hạn Visa ko được nhé