==== 正社員募集中 ====
CẦN TUYỂN GẤP
Nội dung công việc: Làm tại xưởng cơ khí
Địa điểm làm việc: Osaka
Thời gian làm việc: 9:00 – 18:00
Lương: 20 – 40 man
Yêu cầu: Chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật, It, CAD, điện, điện tử…Tiếng Nhật từ N3
Được hỗ trợ nhà ở, phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thưởng