Nội dung công việc: Làm tại hệ thống quán Ca Re 
Đia điểm làm việc: Tỉnh Gifu
Thời gian làm việc: 10:00-24:00
Lương: 18 – 26 man
Yêu cầu: Chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, makerrting.. Tiếng Nhật N3
Được hỗ trợ phí đi lại, tăng lương, bảo hiểm và thưởng
2