Nội dung công việc: Hướng dẫn khách hàng tại quầy lễ tân…
Địa điểm làm việc: Hakone
Thời gian làm việc: 6:00 – 22:00 (シフト)
Lương: Từ 20 man ~
Yêu cầu: Chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, makerrting, phiên dịch, khách sạn.. Tiếng Nhật N2
Được hỗ trợ phí đi lại, tăng lương, bảo hiểm và thưởng