Nội dung công việc: Làm tại hệ thống quán Ramen
Địa điểm làm việc:Quanh Tokyo
Thời gian làm việc: 10:30-21:30
Lương: 23 – 35 man 
Yêu cầu: Chuyên ngành kinh tế, kế toán ,quản trị kinh doanh, makerting, tài chính ngân hàng… Tiếng nhật từ N3
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tnagw lương và thưởng