Nội dung công việc: Làm tại xưởng sản xuất hộp nhựa, cốc nhựa, cốc giấy
Địa điểm làm việc: Shizuoka
Thời gian làm việc: ①8:00-17:00 ②19:00-04:00 
Lương: Từ 20 man trở lên
Yêu cầu: Chuyên ngành chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Được hỗ hợ nhà ở, bảo hiểm, tăng lương và thường