Nội dung công việc: Làm tại xưởng cơ khí chuyên sản xuất sắt thép..
Địa điểm làm việc: Fukushima
Thời gian làm việc: 8:00-16:45. Tuần 5-6 buổi
Lương: Từ 20 man ~
Yêu cầu: Chuyên ngành cơ khí, điện, điện tử, IT, CAD… Tiếng Nhật N3
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tnagw lương và thưởng