JOB HOT ngay nyukan shinagawa
tuyển gấp 2 bạn làm nhà hàng trong khu khách sạn ga shinagawa
lương từ 20万~25万 tháng 3 ra trường OK