Trong tuần này (15/10-21/10): khu vực kanto, chủ yếu tokyo,kanagawa, saitama tuyển số lượng lớn 35-40 正社員 cho: 2 job khách sạn, 6 nhà hàng, 3 xưởng , 2 job bán hàng, sẽ tiến hành cấp naitei ngay sau buổi pv. Lương từ 18-30man. Inbx nhanh cho để dk hỗ trợ.

Đặc biệt có jop hiếm tại gunma .luu y chỉ tuyển 正社員