Mã Cv: 9519

Nội dung công việc: Làm tại xưởng đóng tàu, hàn xì..

Địa điểm làm việc: Tỉnh Yamaguchi

Thời gian làm việc: 9:00 – 18:00

Lương: Từ 18 man trở lên

Yêu cầu: Chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Hỗ trợ nhà ở, các loại bảo hiểm, tăng lương và thưởng theo năng lực

 

Mã CV: 10419

Nội dung công việc: Làm tại xưởng chế biến hải sản.

Địa điểm làm việc: Tỉnh Kagawa

Thời gian làm việc: 9:00 – 18:00

Lương: Từ 19 man trở lên

Yêu cầu: Chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Hỗ trợ nhà ở, các loại bảo hiểm, tăng lương và thưởng theo năng lực

Chi tiết inbox trực tiếp