Xưởng sản xuất mỹ phẩm cần tuyển bỗ sung
Hiện đã có 3NAITEI Về nóng hỗ

-Nội dung CV:làm tại xưởng sản xuất Mỹ Phẩm cv đứng máy nhẹ nhàng đằm thắm.
-Thời gian LV:8:00~17:00(残業あり)
-Địa điểm LV: KANAGAWA
-Lương: 20man/Tháng
-Hỗ trợ:Nhà ở+Phúc lợi xã hội.
Yêu cầu:Tốt nghiệp CĐ,ĐH,SENMON,N4 OK.
*Bao đỗ NAITEI với những bạn có bằng kỷ thuật.

Chi tiết:080-4631-1900
Mail:phiasahi1002@gmail.com