Phỏng vấn thế này mà ko đỗ nữa thì Đơn hàng bao đỗ đợi sẵn các bạn đây. 
 ĐƠN HÀNG GẶP GIÁM ĐỐC CHÀO HỎI NHẬN 内定
 正社員大募集中
1
MÃ CV: 10419
HOT HOT HOT
 Cần gấp 2 bạn làm tại xưởng chế biến hải sản (CHỦ YẾU LÀ MỰC)
 Địa điểm làm việc: Tỉnh Kagawa
 Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
 Lương: 18 man
 Yêu cầu: Chăm chỉ, chịu kho, có trách nhiệm trong công việc
 Được hỗ trợ phí đi lại, các loại bảo hiểm, tăng lương và thưởng theo năng lực
2
MÃ CV: 10237
Nội dung công việc: Làm tại xưởng sản xuất SASHIMI cung cấp cho siêu thị
 Địa điểm làm việc: Tỉnh Kagawa
 Thời gian làm việc: 9:00 – 18:00
 Lương: Từ 20 man
 Yêu cầu: Chăm chỉ, chịu kho, có trách nhiệm trong công việc
Được hỗ trợ phí đi lại, các loại bảo hiểm, tăng lương và thưởng theo năng lực
3
Nội dung công việc: Làm tại xưởng đóng gói hải sản khô
Địa điểm làm việc: Tỉnh Kagawa
 Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00
 Lương: Từ 18 man
 Yêu cầu: Chăm chỉ, chịu kho, có trách nhiệm trong công việcĐược hỗ trợ phí đi lại, các loại bảo hiểm, tăng lương và thưởng theo năng lực